Nytt fra fylkesbiblioteket

 

07.05.20
Bibliotektransporten i gang igjen: Mandag 4. mai gjenopptok Midtstøl transporten etter ordinær kjøreplan. Dette ble bestemt fordi Depotbiblioteket åpnet for fjernlånbestillinger fra bibliotek fra 27.04 og Nbt startet opp sin virksomhet. Samtidig har så å si alle bibliotek bekreftet at de er klare for å gjenoppta fjernlånet.

Utfordringer knyttet til transporten: Stans i transporten kom allerede 13. mars, dvs. knappe to uker etter at Midtstøl startet bibliotektransporten innad i Agder, og firmaet må derfor fremdeles kunne sies å være i oppstartfasen. Det kan være at Midtstøl får problemer med å komme til alle bibliotekene i åpningstidene så lenge disse er begrenset i forhold til ordinære åpningstider, så hvis sjåføren ikke har nøkkel, må man komme fram til gode løsninger. 

Hvis levering/henting ikke fungerer slik det skal, kontakt Åse Haugland.

Biblioteksøket gjenåpner: I dag har Nasjonalbiblioteket lagt ut informasjon om gjenåpning av Biblioteksøk mandag 11. mai. De bibliotekene som ikke er klare for fjernlån via Biblioteksøk, kan selv slå av for dette i base bibliotek.

 

25.03.2020
Regjeringen gikk i går ut med en pressemelding om at alle tiltak som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres fram til over påske, til og med 13. april. I tråd med dette innstilles Bibliotektransporten i samme tidsrom.

 

13.03.2020
Fylkesbiblioteket har besluttet at bibliotektransporten innstilles fra og med kl. 18:00 fredag 13. mars, til og med 26. mars. Dette er i tråd med praksis ellers i landet. Det vil ikke bli levert og hentet bøker i denne perioden, og materiale som er underveis vil bli oppbevart på transportfirmaets lager fram til tjenesten er i gang igjen.

 

12.03.2020
Til alle folkebibliotek i Agder;
De siste dagene har smittesituasjonen eskalert og beredskapen er skjerpet på alle områder.
 

Fylkesbibliotek og folkebibliotek over hele landet avlyser arrangementer, og det diskuteres flittig hvordan man praktisk forholder seg til utlån av bøker, fjernlån og annen bibliotekbruk. Flere bibliotek har valgt å stenge i denne situasjonen, senest Deichmanske bibliotek.
 

Fylkesbibliotekene har bedt Nasjonalbiblioteket om retningslinjer i forhold til situasjonen, også mht fjernlån/transport. Her er svar fra Svein Arne Tinnesand, som kom i går:
 

"Når det gjelder råd om Coronatiltak i bibliotek så har ikke Nasjonalbiblioteket kompetanse på dette. Vi har vært i kontakt med FHI og de sier at de vil legge ut en sak om dette. Vi vil sende ut lenke til FHIs informasjon om dette så snart den dukker opp. Foreløpig er vår vurdering for vår egen del at våre publikumsarrangementer i Oslo er avlyst og at vi bedriver fjernlån som vanlig. Jeg tror generelt at folkebibliotekene bør henvende seg til lokale helsemyndigheter."
 

Seksjonsleder på fylkesbiblioteket, Nina Stenbro, er i tett kontakt med Midtstøl angående transporten, og diskuterer også med beredskapsleder i Agder fylkeskommune. Foreløpig velger vi å kjøre som vanlig, og fylkeskommunen kommer ikke til å gi råd om for eksempel stengning av kommunale bibliotek. Men dette kan fort endre seg! Vi følger rådene som Folkehelseinstituttet kommer med, fortløpende.
 

Alle bibliotek bør være i tett kontakt med smittevernberedskapen i sin kommune. Det er viktig at dere avklarer problemstillinger rundt arrangementer, utlevering av fjernlån, bruk av publikums-PC, behov for ekstra renhold, og i verste fall stengning, i samråd med dem.
 

Informasjon om hvilke tiltak dere gjør bes sendt til Nina.Stenbro@agderfk.no. Særlig om dere velger å stenge eller om det er noe som involverer bibliotektransporten!
 

Lykke til og ta vare på hverandre!

Til toppen