Bibliotektransport

Transporten mellom bibliotek i Agder ivaretas av Midtstøl Transport A/S. Materiale som skal til og fra bibliotek i landet for øvrig, blir hentet og levert på et lager ved Sørlandsparken, og Norsk Bibliotektransport (NBT) sørger for logistikken og transporten videre.

Det er viktig at bøkene som sendes med bibliotektransporten merkes tydelig med både navn på biblioteket og biblioteknummer. Biblioteknummer finner du på Nasjonalbibliotekets BaseBibliotek.

Avvik i bibliotektransporten registreres på avviksskjema:
Meld avvik

Har savnet materiale dukket opp igjen? Takk for at du registrerer det her:
Funnet materiale


Midtstøl Transports kontor er åpent klokken 08 til 16 alle ukedager, telefon 37 00 01 60.
 

Telefonnummer til sjåførene:

  • Mads 902 48 398: Rute Kristiansand, Vennesla og østover. 
  • Bjørn 416 67 075: Rute Kristiansand og vestover.
  • Setesdalsbudet 950 42 161: Rute Setesdal (Setesdal vgs avd. Hornnes, folkebibliotekene i Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle).
  • Sirdalsbudet, Linda Holte Transport AS 913 68 246: Rute Sirdal og indre Agder (Byremo vgs, folkebibliotekene i Åseral, Byremo, Hægebostad og Konsmo)

Endringer kan forekomme. 

Fjernlån: Biblioteksøk gir én inngang til norske bibliotekkataloger og kan benyttes av både bibliotek og brukere. Tjenesten eies av Nasjonalbiblioteket.

bibsok.no

 

 

Bilde av varebil - Klikk for stort bildeBibliotektransporten

 


Bibliotek som ønsker å få tilsendt kjørerute for sitt distrikt, kan henvende seg til kontaktperson (se under).

Kontaktperson for bibliotektransporten på fylkesbiblioteket: 
Åse Haugland
Mobil: 468 53 976
Epost: Ase.Haugland@agderfk.no