Bibliotektransport

Transporten mellom bibliotek i Agder ivaretas av Midtstøl Transport A/S. Materiale som skal til og fra bibliotek i landet for øvrig, blir hentet og levert på et lager ved Sørlandsparken, og Norsk Bibliotektransport (NBT) sørger for logistikken og transporten videre.

Det er viktig at bøkene som sendes med bibliotektransporten merkes tydelig - med både navn på biblioteket og biblioteknummer. Dette for at risikoen for misforståelser, forsinkelser og feilleveringer blir så liten som mulig. Avvik i bibliotektransporten registreres på avviksskjema:


Meld avvik

Har savnet materiale dukket opp igjen? Takk for at du registrerer det her:

Funnet materiale


Midtstøl Transports kontor er åpent kl. 8-16 alle ukedager, tlf 37 00 01 60.
 

Telefonnr. til sjåførene:

  • Bjørn tlf. 416 67 075: Rute Kristiansand, Vennesla og østover. Erstattes av Vetle, tlf 954 65 354 fra ca. 28. juni og fram til august 2021.
  • Bjørge Arthur tlf. 934 94 795 kjører fast vestover, Erstattes av Abbas, tlf. 954 16 624 fra ca.14. juni fram til august 2021.
  • Setesdalsbudet tlf. 950 42 161: Rute Setesdalen (Setesdal vgs avd. Hornnes, folkebibliotekene i Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle).
  • Sirdalsbudet, Linda Holte Transport AS tlf. 913 68 246: Rute Sirdal og indre Agder (Byremo vgs, folkebibliotekene i Åseral, Byremo, Hægebostad og Konsmo)

Endringer kan forekomme.

Fjernlån: Biblioteksøk gir én inngang til norske bibliotekkataloger og kan benyttes av både bibliotek og brukere. Tjenesten eies av Nasjonalbiblioteket.

bibsok.no

 

Bibliotektransporten 


Bibliotek som ønsker å få tilsendt kjørerute for sitt distrikt, kan henvende seg til kontaktperson (se under).


Kontaktperson for bibliotektransporten på fylkesbiblioteket: 
Åse Haugland
Mobil: 468 53 976
Epost: Ase.Haugland@agderfk.no

 

Til toppen