​​​​​​​Felles anskaffelse av biblioteksystem i Agder og Innlandet

I 2020 begynte Agder fylkesbibliotek å se på muligheten for å gå til felles anskaffelse av biblioteksystem for både folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Agder. Utgangspunktet var at Axiell hadde gitt beskjed om de ville fase ut biblioteksystemet Mikromarc, som er det mest brukte biblioteksystemet i fylket.

Bakgrunn

I forkant av dette arbeidet hadde allerede storbybibliotekene (Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand) gått sammen om en fellesanskaffelse av nytt biblioteksystem, og like etter fulgte Rogaland fylkesbibliotek opp med en fellesanskaffelse for sitt fylke. Viken og Deichman hadde også varslet at de ville gå i gang med anskaffelser av nytt system. Felles for alle var at de så noen nye behov som de tradisjonelle biblioteksystemene ikke kunne fylle.

I 2021 ble felles anskaffelse av biblioteksystem opprettet som prosjekt i Agder fylkeskommune, og samtidig ble andre fylker invitert til å bli med i prosjektet. Tanken var at bibliotek i Norge har de samme behovene og at vi står sterkere som kunde hvis vi er flere. Innlandet fylkesbibliotek meldte sin interesse, og ble tatt med i prosjektet.

Våren 2021 ble det klart at Deichman ønsket at deres anskaffelse av biblioteksystem skulle gi et løft for norske bibliotek, og at det skulle bygge videre på de løsningene Deichman selv hadde utviklet i forbindelse med oppføringen av hovedbiblioteket i Bjørvika. De åpnet opp for at andre bibliotek kunne bli med på deres anskaffelse gjennom en tilknytningsavtale.

Lenke til prosjektet Tjenesteplattform for norske bibliotek

Prosjektet i Agder og Innlandet oppfordret alle bibliotek i begge fylkene å signere tilknytningsavtale ned Deichman, og alle folkebibliotekene i Agder og mange i Innlandet signerte avtalen. Begge fylkeskommunene har også signert på vegne av sine videregående skoler. Det betyr at det er Deichman som stå for selve anskaffelsen, mens prosjektet i Agder og Innlandet vil koordinere implementeringen i fylkene våre, og bistå med anbefaling til gode modeller for samskaping.

 

Oppgavefordeling

Deichman
Anbudsprosess og signering av avtale for kjernesystem og formidlingsløsning på vegne av seg selv og alle andre bibliotek som har signert tilknytningsavtale.

Prosjekt biblioteksystem i Agder og Innlandet
Holde bibliotekene i fylkene informert om anskaffelsen.
Sørge for at IKT avdelinger og kommunenettverkene er informert om at det kommer et nytt biblioteksystem.
Lage et forslag til hvordan grunnskolebibliotekene best ivaretas videre.


Biblioteksjefer i folkebibliotekene
Det er biblioteksjefene som må ta den endelige avgjørelsen om biblioteket skal kjøpe inn kjernesystem og/eller formidlingsløsning med leverandøren(e) Deichman inngår avtale med.

 

Organsiering

Prosjektgruppen
Leon Bang-Hetlevik (prosjektleder), rådgiver i Agder fylkesbibliotek
Cecilie Lønnum, rådgiver i Innlandet fylkesbibliotek
Line Trondsen, bibliotekar ved Sam Eyde videregående skole
Trude Pellerud, bibliotekar ved Skarnes videregående skole

Styringsgruppen
Nina Stenbro (prosjekteier), fylkesbiblioteksjef i Agder
Tone Nyseter, fylkesbiblioteksjef i Innlandet
Knut Lindland, direktør for innovasjon og organisasjon i Agder
Tone Merete Mikalsen, avdelingsleder virksomhetsstyring i IKT Agder
Kirsten Moi Øvstedal, biblioteksjef i Flekkefjord
Oddvar Håland, rektor ved Mandal videregående skole

Referansegruppe
Phillip Kaspersen, rådgiver opplæring og karriereveiledning i Agder
Lene Kyllesdal, seniorrådgiver opplæring og karriereveiledning i Agder
John Erik Kristensen, administrativ koordinator i DDV

Referansegruppen består også av representant fra alle bibliotek i Agder og Innlandet som ønsker å være med i gruppen. Medlemmer av referansegruppen holdes oppdatert om prosjektet, og får mulighet til innspill under veis. Det enkelte gruppemedlem velger selv graden av involvering.

Til toppen