Statistikk

Fylkesbiblioteket har et overordnet ansvar for å påse at statistikken for bibliotek i grunnskolene, videregående skoler og folkebibliotek sendes inn til Nasjonalbiblioteket i begynnelsen av hvert år.

Colin Behrens, Pixabay Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på Nasjonalbibliotekets nettsider, i KOSTRA og i den årlige kulturstatistikken fra SSB. I tillegg er Agder fylkesbibliotek med på etablering av Bibstat, en ny tjeneste for å presentere bibliotekstatistikk på en enkel og tydelig måte.

Statistikken er både en plikt som er pålagt bibliotekene (Biblioteklovens § 3), en oversikt over vår bransje, og en mulighet for det enkelte bibliotek til å forstå seg selv bedre. 

Statistikk som plikt
Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på Nasjonalbibliotekets nettsider, i tillegg publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå. 

Alle folke- og skolebibliotek skal levere statistikkopplysninger til Nasjonalbiblioteket. Denne plikten er omtalt i en egen Forskrift om bibliotekstatistikk. Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer på Internett.

Bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i forkant av den årlige innsamlingen. Fylkesbiblioteket får også tilsendt alle brukernavn og passord. Ta kontakt med vår rådgiver for statistikk hvis du ikke får logget deg inn.

Statistikken er et ansvar for det enkelte bibliotek, men fylkesbiblioteket har tradisjon for å veilede, slik at alt blir levert i rett tid, dette i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Statistikk som verktøy
Innhentet statistikk vil være et viktig verktøy for å bygge kunnskap om aktuell bibliotekutvikling i regionen og de enkelte kommuner. Lett tilgjengelig statistikk gir fylkeskommunen, kommuner og våre samarbeidspartnere lett tilgjengelig data som kan benyttes i strategisk arbeid og daglig virke.

Bruker biblioteket ditt ressursene riktig? Står innkjøpet i riktig forhold til utlånet? Kasserer dere for lite? Eller for tilfeldig? Er åpningstidene riktige i forhold til besøket?

Det finnes mye latent kunnskap i den statistikken som er innlevert, og bibliotekets utlånsprogram kan også gi deg enda mer kunnskap om hva som skjer. 

Agder fylkesbibliotek samarbeider med Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Rogaland fylkesbibliotek om å presentere tallene fra bibliotekstatistikken på en brukervennlig måte. Vi har valgt å la tjenesten være tilgjengelig mens vi jobber på den. Du finner den på bibstat.no.

Lenker
Her finner du mer om statistikk hos Nasjonalbiblioteket
Her kan du finne bibliotekstatistikken presentert i KOSTRA  
Her finner du Bibstat    

Til toppen