Leser søker bok

Leser søker bok (LSB) er en landsomfattende organisasjon som gir ut bøker for ulike målgrupper. Hensikten med bokutgivelsene er at alle skal ha mulighet til å lese bøker de forstår og har glede av. LSB jobber for et godt litteraturtilbud til lesere med dysleksi, generelle lesevansker, konsentrasjonsvansker, kognitive utfordringer, synshemminger, hørselshemming og lesere som holder på å lære seg norsk.

Ni personer viser anbefalte bøker - Klikk for stort bilde

 

 

LSB drifter tjenesten Bok til alle som består av bokpakker til alle bibliotek som har blitt medlemmer. Over 300 bibliotek i Norge har dette tilbudet – og de aller fleste bibliotek i Agder er med. De får tilsendt gratis bokpakker to ganger i året med tilrettelagt litteratur.

Boksøk er en kvalitetssikret søketjeneste med boktips anbefalt av LSB. Dette er en nyttig søkeside for leseombud, bibliotekarer, lærere og foreldre. Her finnes bøker for barn, ungdom og voksne, både skjønnlitteratur, faktabøker og tegneserier.

Leseombud er en sentral og viktig tjeneste som forvaltes av LSB – lokalt av folkebibliotekene. Her kommer fylkesbiblioteket inn som en regional aktør med ansvar for å arrangere inspirasjonsseminar en gang i året.

Hvordan bli leseombud? Kontakt ditt nærmeste bibliotek.
Hva er et leseombud? Et leseombud leser gjerne høyt for mennesker som ikke kan lese selv – enten svaksynte, demente, på institusjon eller hjemme hos brukeren. Leseombud er også noen ganger aktive i driften av språkkafeer.

Kontaktperson: Torvald Hellum – tlf. 411 60 564/ epost: torvald.hellum@agderfk.no