Mitt prosjekt

Vi fortsetter med korte digitale påfyll fra fylkesbiblioteket på zoom, men i år ønsker vi også å høre andre stemmer enn våre egne! En torsdag morgen i måneden inviterer vi kollegaer i Agder til å holde påfyll.

Pixy  
 

Har du noe du vil dele med andre  - så har vi en talerstol.
Vil du fortelle om et prosjekt ditt bibliotek har gjennomført eller en ny måte å samarbeide på? Vil du presentere noe du er spesielt opptatt av eller en smart ting du har oppdaget? Det foregår mye spennende i Agder som kan være nyttig eller morsomt for andre som jobber i bibliotek å høre om.

Hensikten med Mittt prosjekt er å bli enda bedre kjent med hverandre i bibliotekene i Agder, dele erfaringer og gode ideer og få muligheten til å øve seg på å holde en digital presentasjon for et begrenset publikum.

Varighet: 20-45 minutter.
Tema: Det du tror kan være interessant for andre bibliotekarer å ta del i
Målgruppe: Alle som jobber i folke- eller skolebibliotek i Agder

11. februar 2021 Kalligrafi og bokbinding

11. mars 2021 Skulptur formidler litteratur

 

Kontaktperson: Torvald Hellum, mobil: 411 60 564, E-post: Torvald.Hellum@agderfk.no

Til toppen