Escape Room fra bibliotekene i Agder

Nasjonalbiblioteket har bevilget 500 000 kroner til Escape Room i dagsturhyttene i Agder. Nå starter arbeidet med å utvikle prosjektet. 

Escape Room i dagsturhyttene i Agder. Logo - Klikk for stort bilde


Om prosjektet:

Det startet med at avdeling for Bærekraftig utvikling satt i gang prosjekt Dagsturhytter i Agder, og ville ha med fylkesbiblioteket i prosjektet.

Dagsturhyttene er nå utstyrt med bibliotek gjennom et delprosjekt finansiert av fylkesbiblioteket, og utført av folkebiblioteket i kommunen, som mange av de besøkende allerede har fått glede av.

Men så ønsket vi å få til det lille ekstra, noe spesielt for ungdom og unge voksne, et ekstra mål for en tur til dagsturhytta, en god tilleggsopplevelse og noe folkebibliotekene kan bruke i arrangementer og aktiviteter. Derfor søkte vi om midler til Escape Room i dagsturhyttene. I april fikk vi den gode nyheten om at vi får midler av Nasjonalbiblioteket, 500.000 kr!

Det vil ikke bli låste dører, men spenning og utfordringer.  Vi planlegger å lage en hybrid selvgående spilløsning, hvor endel skjer digitalt og endel i hytta og området rundt. Det skal kunne spilles enten alene, en vennegjeng, eller organisert. Spillet skal ha klare forbindelser til litteratur/bøker eller bibliotek.

Escape Room`et blir likt i alle hyttene, og originalkonseptet skal ikke påføre noen ekstra kostnad for kommunen eller bibliotekene.  Det skal heller ikke være påtrengende for besøkende som er der av andre grunner.

Vi har planer om å ha scenario klart i midten av august, og en prototype for spillkonseptet til testing i oktober. Målet er å ha det hele klart til åpning juni neste år.

 

 

Prosjektorganisering:

Styringsgruppe:
Nina Stenbro, fylkesbiblioteksjef
Bård Andreas Lassen, prosjektleder Dagsturhytta Agder

Prosjektkoordinator:
Julie Agre Stene, rådgiver fylkesbiblioteket

Prosjektgruppe bibliotek:
Kirsten Moi Øvstedal, Flekkefjord bibliotek
Irene Rytter Johansen, Lillesand VGS-bibliotek)
Tove Jeanette Kittelsen, Arendal bibliotek
Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek

Prosjektgruppe kultur:
Tonje Eikrem Jacobsen, UKM
Ann Kristin Bilstad, DKS

Skapere:
Anja Fredriksen – scenarioskribent og kurator, Escape Room Kristiansand
Erik Pirolt, billed- og konseptkunstner
Sindre Strøm - konseptutvikler

Foreløpig framdriftsplan:

Juni -september 2023:  Idé- og designutvikling scenario og triggerobjekter(spor/gåter), fylkesbibliotek i samarbeid med Escape Room, kunstner (og representanter fra bibliotek).
Oktober-november 2023: Produksjon av nettsider (tekst, lydfiler, filmsnutter m.m.) Utvikling av prototype og testing på en gruppe i ungdomsskolealder og en gruppe i VGS-alder. Presentasjon for et utvalg av kommunekontakter og bibliotek.
Desember 2023: Revurdering og tilpasning etter innspill fra testgrupper
Januar-april 2024: Produksjon av objekter
Mai-juni 2024: Utplassering av objekter på hyttene
Juni 2024: Åpning av Escape Room