Serviceerklæringen

Agder-bibliotekenes serviceerklæring ble tatt i bruk i 2016. Erklæringen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra folkebibliotek, videregående skolers bibliotek, Universitetsbiblioteket, samt de to fylkesbibliotekene i Agder (Aust-Agder og Vest-Agder, før sammenslåingen til ett Agder 01.01.2020). Erklæringen er forankret på bibliotekmøter.

 

 

Serviceerklæringen er utarbeidet på bokmål, nynorsk og engelsk.  Det er produsert bokmerker til utdeling og roll-ups sirkulerer mellom bibliotekene i Agder.

Til toppen