Agder kulturkonferanse 2023

Samarbeid på tvers - hvordan få gode krefter til å møtes

Meld deg på kulturkonferansen her   Frist for påmelding 24. mai.

Vi ønsker velkommen til en fagdag med tema samspill i kultursektoren. Kommuner og fylkeskommune, institusjoner, kunstnere, kulturarbeidere og frivillige, alle bidrar vi til det rike og mangfoldige kunst- og kulturlivet i Agder. Hvordan kan vi få til et bedre samarbeid og et enda sterkere kulturliv?

Vi oppfordrer til å komme kvelden før og delta på kulturelt oppspill med opplevelser, barbecue Farsund-style og mingling.

All deltakelse og måltider dekkes av fylkeskommunen, overnatting på Farsund fjordhotell betales av den enkelte (pris 1045,- inkl. frokost).

 

Program 7. juni 2023 kl. 9.30-15.30
Farsund fjordhotell 

Velkommen

Samarbeid mellom forvaltningsnivåene
Torbjørn Urfjell, Direktør samfunn og arena i Kulturdirektoratet

Strategi for kulturfrivilligheten
Representant fra Kulturdepartementet

Samarbeid med kommunen som pådriver
Heidi Hesselberg Løken, Kommunalsjef kultur og velferd i Kongsberg kommune

Samspill mellom kunstinstitusjoner og frivillige krefter –
Kilden teater og konserthus og Kunstsilo som eksempler
Marie Sørensen, kommunikasjonssjef i Kilden og Kristine Kolloen Nilsen,
konseptutvikler i Kunstsilo

Samarbeid med frivilligheten
Harald Lien Gundersen, Produsent i Risør kammermusikk og Henriette Skjæveland,
Daglig leder i Norsk Fyrforening

Samarbeid med universitetet som pådriver
Lisbet Skregelid, Professor kunstfag UiA

Samarbeid med kunstnere
Tekstilkunstner Ingrid Juell Moe og daglig leder Kristiansand kunsthall/ billedkunstner Cecilie Nissen i samtale med Lisbet Skregelid

Lokale kulturråd – et verktøy for bedre samarbeid
Marianne Ween, Daglig leder Kulturalliansen

Panelsamtale

Logoer Farsund kommune, Kilden og UiA - Klikk for stort bilde