Mangfold

Agder fylkeskommune arbeider med å sikre mangfold på mange plan. Avdelingen for kultur, idrett og frivillighet bidrar til å sikre mangfold i kulturlivet gjennom arrangementer og samlinger der aktiv deltakelse, kunnskapsoverføring og debatt er på agendaen.

Gjennom nettverket "Agder for Alle" kan fylkeskommunen både ta initiativ til, og samarbeide med andre, om tiltak, samlinger, prosjekt og lignende som bidrar til mangfold på Agder.

"Agder for Alle" har fokusert på temasamlinger for frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og andre interesserte. Til nå har blant annet sosial kontroll, fordommer og «black lives matter» vært tema. Samlingene har vært tilknyttet arrangementene “En by for alle” i Kristiansand, “Grimstad for Alle” og “FN-byen Arendal - sammen i verden”.

Facebooksiden til Agder for Alle