Fylkeskulturprisen

Det deles årlig ut en fylkeskulturpris for Agder.

Fylkeskulturprisen er en viktig stimulans for kulturlivet i fylket. Prisen gir også fylkeskommunen mulighet til å markere og vise takknemlighet overfor arbeidet og personene som har sitt virke innenfor det utvidede kulturbegrepet. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid.

Fylkeskulturprisen er et valgt kunstverk i tillegg til en sum på kr. 50 000. Forslag må være innsendt avdeling for kultur, idrett og frivillighet innen 1. oktober.

Statutter for Agder fylkeskulturpris:

1. Agder fylkeskommune ved hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet deler hvert år ut en fylkeskulturpris. Eventuelle endringer i størrelsen på prisen avgjøres i budsjettet.

2. Kulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i Agder og tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. Prisvinnerens arbeid bør fortrinnsvis ha / ha hatt regional betydning.

3. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner. Hovedutvalgsmedlemmer kan også komme med forslag på aktuelle kandidater. Forslag må være innsendt avdeling for kultur, idrett og frivillighet innen 1. oktober.

4. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet gjør vedtak om hvem som hvert år skal få prisen. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner og organisasjoner.

5. Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.

Forslag merkes Forslag til fylkeskulturpris og sendes til postmottak@agderfk.no.