Utviklingsstipend i tradisjonshåndverk

Stipendet skal fremme utvikling i tradisjonshåndverk innen bygningsvern og fartøyvern i Agder. Formålet er å øke kompetanse innen antikvarisk restaurering og ivaretakelse av immateriell kulturarv, gjennom dokumentasjon og utøving av eldre håndverkstradisjoner.

Stipendet skal skape stolthet og oppmerksomhet om den sentrale rollen tradisjonelle håndverkere har i å ta vare på kulturminner og videreføre den immaterielle kulturarven til fremtidige generasjoner.

Stipendet er på 50.000 kroner, og søknadsfrist er 10. juni 2021. 

Til toppen