Ekstra tilskudd til frivilligheten på Agder

Agder fylkeskommune lyser ut 10 millioner kroner i ekstra midler til frivilligheten på Agder. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivilligheten og bidra til å nå visjonen for frivillighetsstrategien for Agder. Visjonen er økt deltakelse for bedre levekår og hovedmålet er en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder.

Digitalt søknadsskjema