Tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Agder. Ordningen skal bidra til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i fylket til gode.

Søknadsfrist: fristen for 2022 er utløpt.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søk her

 

KONTAKT

Anne Tone Hageland
Avdelingsleder
Kultur, idrett og frivillighet
Anne.Tone.Hageland@agderfk.no

Marita Grimsø Cappelen
Rådgiver
Kultur, idrett og frivillighet
Marita.Grimso.Cappelen@agderfk.no

Til toppen