Tilskudd til utvikling av digital kunst og kultur til barn og unge

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken søker visjonære prosjekter som kan transformere kunst- og kulturfeltet gjennom digital teknologi. Målet er å skape innovative kunst- og kulturtilbud som engasjerer og beriker barn og unge, samt bygge miljø for kunst og teknologi i Kristiansand. 

Søknadsskjema (krever innlogging)

Søknadsfrist 1. september 2024

Formål med utlysningen

Vi ønsker å fremme utviklingen av digitale kunst- og kulturtilbud som kan inspirere og engasjere barn og unge på nye måter. Vi er spesielt interessert i prosjekter som:

 • Utforsker og eksperimenterer med digitale produksjons- og formidlingsformer.
 • Skaper ny hybridkunst der det digitale og fysiske samspiller på en nyskapende måte.
 • Tilbyr løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping innen barne- og ungdomskultur.
 • Integrere kulturarv i moderne, digitale formater.
 • Bidra til å bygge miljø rundt teknologi og kunst i Kristiansand. Kontorplass og bruk av fasiliteter på Kraftverk er inkludert utlysningen.

Hvordan kan vi utvikle fremtidens kunst- og kulturopplevelser? Hvordan kan ny teknologi og KI brukes i kunst og kultur? Hvordan kan vi nå barn og unge på deres foretrukne plattformer? Hvordan kan vi utvikle digitale produksjoner som kombinerer flere formater og er tilgjengelige i ulike kanaler? Vi søker prosjekter som kan svare på disse spørsmålene og bidra til en bærekraftig digital utvikling i kunst- og kulturfeltet.

Kriterier for prosjektforslag

 • Innovasjon: Prosjektet bør eksperimentere med digitale teknologier og utforske nye grenser mellom det digitale og analoge, virtuelle og fysiske.
 • Bærekraft: Prosjekter som vektlegger og inspirerer til bærekraftige løsninger vil bli prioritert.
 • Formidling: Prosjektene bør være egnet for turné med Den kulturelle skolesekken og inkludere elever og/eller lærere i preproduksjonsfasen.
 • Digitalisering: Prosjektet skal bidra til videre digitalisering av det tradisjonelle kunst- og kulturfeltet. Hvordan kan for eksempel KI brukes i utvikling av kunst og kultur?

Arbeidssted vil være på Kraftverk i Kristiansand. Vi oppfordrer til forslag som kan inspirere og sette standarder for fremtidige digitale kunst- og kulturproduksjoner.

Hva lyser vi ut?

 • 3 stipend på inntil 500.000 kroner hvorav 200.000 kroner går til innkjøp av teknologitjenester
 • Arbeidssted Kristiansand - Tilgang til arbeidsplass i prosjektrom samt fasiliteter (lydrom, blackbox, møterom) på Kraftverk prosjektperioden.
 • Prosjektperiode 15. september 2024 – 30. juni 2025
 • Mulighet for å disponere andre arealer på Kraftverk - utendørs eller innendørs - etter avtale.

Dersom søknadsprosjektet ikke er fullfinansiert må det komme frem hvilke andre aktører som bidrar til prosjektet.

Hvem kan søke?

 • Alle kunstnere og aktører innen kunst- og kulturfeltet, arbeidsted i prosjektperioden må være Kristiansand.
 • Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Prosjektkrav

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken vil tildele støtte til prosjekter som tar i bruk digital teknologi for å skape, produsere, tilgjengeliggjøre og formidle nyskapende innhold og kunnskapsutvikling på kvalitativt høyt nivå. Vi vil særlig være på jakt etter prosjekter hvor det digitale bidrar til å forsterke eller utvide den fysiske opplevelsen, og hvor grensegangene mellom det fysiske og digitale forsterker hverandre.

Det kan ikke søkes støtte til:

 • ordinær drift
 • nettverksbygging
 • kursing og intern kompetanseheving

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert i forhold til om prosjektet er: 
1) innenfor utlysningstekst

 • bidrar til digitalisering av kunst og kulturfeltet
 • bærekraftig
 • egner seg for turnering med DKS
 • samskapende 

2) i tråd med prioriteringskriterier

 • på kvalitativt høyt nivå
 • tilknytning til Agder
 • innovasjongrad
 • gjennomføringsevne

De utvalgte prosjektene vil offentliggjøres på tilskuddspartnernes nettsider. Det tilrettelegges for offentlig underveis presentasjon et stykke ut i prosjektperioden.

 Søknadsprosess

Søknadsfrist er 1. september kl. 23.59.