Utviklingsmidler for digital kunst og kultur til barn og unge

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken vil tildele fem prosjekt på inntil 100.000 kroner i støtte.

Vi søker visjonære prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet inkludert kulturarv, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende kunst og kultur til barn og unge.

Søknadsfrist til og med 15. mai.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Formål med utlysningen

Formålet med utlysningen er å utvikle nyskapende og digitale kunst og kulturtilbud til målgruppen barn og unge. Vi er ute etter digitale satsinger på barne- og ungdomskulturfeltet for å bidra til løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping.

Vi søker prosjekter som eksperimenterer med digitale produksjons- og formidlingsformer, samt utforske nye grenseganger mellom det digitale og det analoge, mellom det virtuelle og det fysiske.

Et annet formål er å inspirere til videre digitalisering av kunst- og kulturfeltet. Hvordan skape fremtidens kunst- og kulturopplevelser? Hvordan nå barn og unge bedre på deres egne plattformer? Hvordan utvikle digitale produksjoner som er sammensatt av flere formater og tilgjengelig i ulike kanaler? Hvordan skape ny hybrid kunst- og kulturproduksjon hvor det digitale beriker og forlenger det fysiske? 

Det er ønskelig at prosjektforslag inspirerer og bidrar til digital utvikling i det mer tradisjonelle kunst- og kulturfeltet.

Det er en fordel om prosjektene er egnet for å turnere med Den kulturelle skolesekken, og at det legges til rette for elevers og/eller læreres deltakelse i preproduksjon.

Hva lyser vi ut?

Vi lyser ut fem prosjekt på inntil 100.000 i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold for og/eller sammen med barn og unge.

Dersom søknadsprosjekt ikke er fullfinansiert må det komme frem hvilke andre aktører som bidrar til prosjektet. 

Hvem kan søke?

Alle kunstnere og aktører innen kunst- og kulturfeltet i Agder kan søke. Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Prosjektkrav

Vi vil særlig være på jakt etter prosjekter hvor det digitale bidrar til å forsterke eller utvide den fysiske opplevelsen, og hvor grensegangene mellom det fysiske og digitale forsterker hverandre.

Det kan ikke søkes støtte til:

 • Ordinær drift
 • Nettverksbygging
 • Kursing og intern kompetanseheving

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert i forhold til om prosjektet er:

 1. innenfor utlysningstekst
  • bidrar til digitalisering av kunst og kulturfeltet 
  • bærekraftig 
  • egne seg for turnering med DKS
  • samskapende
 2.   i tråd med prioriteringskriterier
  • på kvalitativt høyt nivå
  • tilknytning til Agder
  • innovasjongrad
  • gjennomføringsevne