Arkeologi og automatisk fredete kulturminner.

Kulturminner som er eldre enn år 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4.

Fylkeskommunen er delegert myndighet etter kulturminneloven, med hjemmel til å foreta arkeologiske registreringer og til å gi dispensasjon fra vernebestemmelsene i loven.

For oppgaver fylkeskommunen selv ikke har forvaltningsansvar for, vil den fungere som førsteinstans og formidlingsledd videre i forvaltningssystemet.

Klikk for stort bildeMotiv fra Sosteli jernaldergård i Åseral kommune. Automatisk fredet kulturminne. HC Lund/Agder fylkeskommune   

Automatisk freda kulturminner

Til toppen