Arkeologikafè og Håndverkerkafè

Arkeologicafè og håndverkercafè er åpne arrangementer der det formidles kunnskap om kulturhistorie og kulturminnevern. Formen på arrangementene er gjerne uformell, med det formål å skape en arena for læring samtidig som å være en sosial møteplass.

Arkeologikafè arrangeres av fylkeskommunen, og tar for seg ulike tema innenfor kulturhistorie og kulturminnevern.  Tid og sted for de ulike arrangementene blir publisert på våre facebook-sider.

Facebook

Håndverkerkafè er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Vest-Agder-museet, der ulike arrangement gjennom året tar for seg tema innenfor emnefeltet antikvarisk håndverk. Arrangementene blir bekjentgjort både på våre Facebooksider og på nettsidene til museet.

Vest-Agder-museet sine nettsider om Håndverkerkafè

De ulike arrangementene publiseres på Facebook. Her fra siste Håndverkerkafe i 2019, med tema "Flytting av hus i et historisk perspektiv." 

 

 

Til toppen