Skilting og skjøtsel

Fylkeskommunen spiller en aktiv rolle i forhold til skilting og skjøtsel på en lang rekke ulike kulturminner. 

Agder fylkeskommune har egne prosjekter, er en faglig samarbeidspartner og er en finansieringskilde på mange ulike kulturminnelokaliteter med tanke på skilting og skjøtsel.

Tilskuddsordningen til Agder fylkeskommune for denne typen arbeid finner du her:

 

Agder fylkeskommune sin tilskuddsordning for skilting og skjøtsel

Til toppen