Skilting og skjøtsel

Fylkeskommunen spiller en aktiv rolle i forhold til skilting og skjøtsel for mange ulike kulturmiljø. 

Agder fylkeskommune har egne prosjekter, er en faglig samarbeidspartner og er en finansieringskilde for mange ulike kulturmiljølokaliteter med tanke på skilting og skjøtsel.

Agder fylkeskommune sine tilskuddsordninger for kulturminnevern