Fartøyvern

Den lange kystlinjen og de rike maritime tradisjonene preger vår landsdel. Kysten, kystkulturen og fartøyvernet er kilder til opplevelser, kunnskap og verdiskaping. Den viktigste ressursen for fartøyvernet i Agder er den frivillige innsatsen fra lag, foreninger og enkeltpersoner som sammen ivaretar de flytende kulturminnene.

Fylkeskommunen skal gi veiledning og faglige råd knyttet til fartøyvern, og vil blant annet arbeide for at rekrutteringen og kompetansen i Agder styrkes gjennom kurs og opplæring. 

S/K Boy Leslie Foreningen S/K Boy Leslie  Regionplan Agder 2030 beskriver hvordan kystkulturen, kulturarv i indre bygder og trehusbyene kan spille en rolle i arbeid med verdiskaping. I dette arbeidet kan fartøyvernet, med sine mange frivillige, spille en viktig rolle. Det er et sterkt fagmiljø på Agder, med høy kompetanse på fartøyvern og tradisjonell kystkultur.

Flytende kulturminner skal forvaltes på lik linje med andre materielle kulturminner. Gjennom regionreformen er fylkeskommunen gitt et regionalt ansvar for fartøyvern. Dette innbefatter arbeid med søknader om tilskudd, nye søknader om vernestatus og behandling av henvendelser, problemstillinger og spørsmål knyttet til utvikling av fagområdet.

Tilskuddsordningen for fartøyvern  Søknadsskjema vernestatus (XLSX, 289 kB)

Norsk Forening for Fartøyvern

Faktaark om vedlikehold av eldre båter og fartøy (Fartøyvernsentrenes fellesråd)

Til toppen