Den kulturelle skolesekken

Innenfor den kulturelle skolesekken (DKS) er det mange prosjekter som omhandler ulike former for kulturarv. Dette er en flott arena for å formidle kunnskap om vår forhistorie.

DKS tilbyr opplegg både for grunnskolen og for den videregående skolen.

Fra skoleåret 2020-2021 følger DKS nye kommune- og fylkesgrenser. For skoleåret 2019-2020 følger programmet gammel kommune- og fylkesstruktur.  Her kan du lese mer om DKS-programmet for inneværende skoleår:

DKS program Vest-Agder 2019-20

DKS program Aust-Agder 2019-20

Klikk for stort bildeArkeolog for en dag - et opplegg i den kuturelle skolesekken. HC Lund/Agder fylkeskommune  

Til toppen