Skilting og skjøtsel.

Fylkeskommunen spiller en aktiv rolle i forhold til skilting og skjøtsel på en lang rekke ulike kulturminner. 

Fylkeskommunen har egne prosjekter, eller er en faglig samarbeidspartner og en finansieringskilde, på mange ulike kulturminnelokaliteter med tanke på skilting og skjøtsel.

Tilskuddsordningen fra Agder fylkeskommune for denne typen arbeid finner du her:

 

Agder fylkeskommune sin tilskuddsordning for skilting og skjøtsel

Til toppen