Andre tilskuddsordninger.

Det er en rekke ulike offentlige og private aktører som gir tilskudd til arbeid med kulturminnevern. Noen av de mest sentrale er:

  • Mange kommuner har egne tilskuddsordninger, og alle kommunene forvalter SMIL-midler til landbruksbygg. Ta kontakt med din kommune.
  • Flere stiftelser gir støtte ulike allmennyttige tiltak, deriblant kulturminnevernarbeid.
Til toppen