Prosjekttilskudd til fagutvikling i fartøyvernet

Riksantikvaren forvalter tilskudd fra post 75 på statsbudsjettet til fagutvikling i fartøyvernet. Tidligere har posten i all hovedsak vært fordelt mellom de tre nasjonale fartøyvernsentrene. Fartøyet Gamle Oksøy på vannet i Ny-Hellesund - Klikk for stort bildeGamle Oksøy, på tokt i Ny-Hellesund. Agder fylkeskommune    

  • Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
  • Hardanger Fartøyvernsenter 
  • Nordnorsk Fartøyvernsenter og båtmuseum

Fra 2022 er det åpnet opp for at andre aktører med relevant kompetanse kan søke om prosjekttilskudd til fagutvikling i fartøyvernet. Søknadsfrist er 1. november 2022.

Til toppen