Prosjekttilskudd til fagutvikling i fartøyvernet

Riksantikvaren forvalter tilskudd fra post 75 på statsbudsjettet til fagutvikling i fartøyvernet. Aktører med relevant kompetanse kan søke om prosjekttilskudd.

Det er ikke noe eget søknadsskjema, søknadene formuleres fritt.  Årlig søknadsfrist er 1. november.