Tilskudd til istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537

Målet med tilskuddsordningen for profane, ikke religiøse, bygninger fra middelalderen er å få disse opp på et normalt vedlikeholdsnivå.

Samtidig er det viktig at bygningenes kildeverdi blir bevart. Dette er noen av verdens eldste trebygninger, og materialautentisitet vektlegges særlig sterkt.

Klikk for stort bildeHaugeburet i Åraksbø er den eldste stående bygningen i Agder, bygd i år 1217/18. Agder fylkeskommune           

 

Til toppen