Tilskudd til verdiskaping på kulturminneområdet

Denne tilskuddsordningen skal bidra til at kulturmiljø benyttes som en ressurs, og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydeligere rolle i lokal og regional utvikling. Verdiskapingen kan ha en langsiktig positiv effekt både for kulturmiljøene, lokalsamfunn, økonomi og næringsutvikling.

 

Klikk for stort bildeKompassrose på uthavnen Merdø utenfor Arendal. Agder fylkeskommune

På denne tilskuddsordningen er det ikke noe eget søknadsskjema, og heller ikke en søknadsfrist. Søknader sendes fortløpende til Riksantikvaren, med kopi til fylkeskommunen.

Til toppen