Ulike offentlige og private tilskuddsordninger kulturminnevern

Det er en rekke ulike offentlige og private aktører som gir tilskudd til arbeid med kulturminnevern. Noen av de mest sentrale er:

  • De fleste kommuner har egne tilskuddsordninger, og alle kommunene forvalter SMIL-midler til landbruksbygg. Ta kontakt med din kommune.
  • Mange stiftelser gir støtte ulike allmennyttige tiltak, for eksempel til ulike former for arbeid med  kulturminnevern.
Til toppen