Mulighet for å søke om kapasitetsøkning i Agder

Fiskeridirektoratet har nå kunngjort tilbud om 1 prosents kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder. Oppdrettere som søker om kapasitetsjustering i Agder må sende søknad til Rogaland fylkeskommune innen 25. februar 2020.

Etter § 4 i forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020, gis det tilbud om å øke maksimalt tillatt biomasse på eksisterende tillatelser med 1 prosent mot innbetaling av et vederlag til staten. Tilbudet om kapasitetsøkning skal avregnes til nærmeste hele tonn. Eksisterende tillatelse inkludert lokalitetsklarering må være registrert i akvakulturregisteret innen 31.desember 2019 for å kunne motta tilbud om økt kapasitet, jf. § 2.

Søknadsskjema og veiledning ligger på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Til toppen