Agder Europakontor

Agder Europakontor er et kunnskapssenter som gjennom tilstedeværelse i Brussel og Agder tilbyr tjenester til samfunns- og næringslivet på Agder. 

Ved siden av å formidle EU informasjon og kompetanse, støtter kontoret aktivt opp under regional deltakelse i EU-programmer og internasjonale nettverk for smart og bærekraftig utvikling på Agder, i tråd med Regionplan Agder 2030. Kontoret deltar aktivt i ulike nettverk og økosystemer i Brussel, og jobber tett med øvrige norske aktører med tilstedeværelse i EUs hovedstad.

Konkret tilbyr kontoret følgende tjenester:

 • EU-informasjon og kompetanse
  • Informasjon og foredrag, herunder om EU programmer.
  • EU/EØS-overvåkning, f.eks. overvåkning av EU-politikk og tematikk som EUs Grønne Giv, programmer og forsknings- og innovasjonsaktiviteter osv.
  • Deltakelse i europeiske nettverk og bistand til å koble aktører på Agder til slike nettverk.
  • Tilrettelegging og gjennomføring av internasjonale studieturer og arrangementer i Brussel.
  • Hospitering i Brussel.
 • Horizon South Norway Help-Desk
  • Møteplasser, seminarer og kurs knyttet til deltakelse i EUs forskningsprogram Horizon Europe.
  • Individuell bistand i forbindelse med Horizon Europe.

Prosess for reetablering av Agder Europakontor utenfor fylkeskommunens organisasjon

Det pågår per september 2023 en prosess med å reetablere Agder Europakontor som en selvstendighet enhet utenfor fylkeskommunens organisasjon – fortrinnsvis som en forening. Fylkeskommunen, sammen med Arendal kommune, Kristiansand kommune, UiA og NORCE leder dette arbeidet, og +30 aktører fra det offentlige, FoU og akademia, næringslivet, stiftelser og fond i Agder har ytret interesse for å delta i og bidra til det nye kontoret. Man håper å få etablert det nye kontoret med ansatte på plass i Brussel i løpet av høsten 2023. Frem til da, er rådgiver Karsten Aust tilstede på kontoret i Brussel ca. en gang per måned, og ellers i forbindelse med besøk fra Agder og deltakelse på aktuelle arrangementer i Brussel.

Adresse i Brussel:

Norway House
Rue Archimède 17,
1000 Brussels
Belgium