Auksjon av produksjonskapasitet

Nærings- og fiskeridepartementet har lyst ut ny produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Fiskeridirektoratet har åpnet registreringsskjema som budgivere må bruke. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at auksjonen skal holdes i august.

Klikk for stort bildeMerd med oppdrettslaks Gunnar Davidsson  

Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i produksjonsområdene 1-2, 6-9 og 11-13, jf. auksjonsforskriften 2020 § 3 og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften).

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis. 

Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon, som vil starte 18. august 2020. Departementet vil forut for auksjonen offentliggjøre et detaljert regelverk for auksjonen. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen. Antall tonn produksjonskapasitet som tildeles i hvert produksjonsområde vil offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider forut for auksjonen. Bud som avgis i auksjonen er bindende. 

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd på fastsatt skjema og akseptere auksjonsregelverket. Akseptskjema vil bli tilgjengeliggjort samtidig med det detaljerte auksjonsregelverket og må være sendt Fiskeridirektoratet minimum 4 uker før auksjonen starter. 

Registreringen gjøres på Fiskeridirektoratets nettsider, og skal være gjennomført før 1. juli 2020 kl 23.59. Det er kun mulig å registrer seg til auksjon gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning.

Nærmere opplysninger om auksjonen og produksjonskapasitet finnes på Fiskeridirektorates hjemmesider:

Auksjon av produksjonskapasitet

Påmelding til auksjon av laksevekst

Til toppen