Horizon South Norway nettverket

Gjennom kompetansedeling og samarbeid skal nettverket bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont Europa.

Formål

Horizon South Norway samler Agders ekspertise i et åpent nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning og innovasjon (F&I). Gjennom kompetansedeling og samarbeid skal nettverket bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont Europa.

Nettverksaktiviteter

Nettverket organiseres i tematiske arbeidsgrupper, hvor hver enkelt gruppes felles interesser og drivkraft bestemmer retningen for aktivitetene. Hver gruppe organiserer regelmessige møteplasser hvor alle fritt kan delta. Gjennom disse møteplassene etablerer deltakere, med tverrfaglige og tverrsektorielle kompetanser, partnerskap og konkrete prosjekter basert på identifiserte muligheter.

Det er per mai 2022 etablert følgende tematiske arbeidsgrupper: 

 • Havvind & Havenergi
 • Digital
 • Innovasjon i offentlig sektor

Veiledning fra sekretariat

Individuell veiledning og informasjon ytes fra sekretariatet, som også hjelper med individuell mulighetsidentifisering og forankring. For ethvert Horisont Europa-prosjekt er gode partnere en nøkkel til suksess. Sekretariatet tilbyr derfor hjelp til partnersøk, både nasjonalt og internasjonalt.

Alle aktører på Agder kan delta i nettverket.

Nettverkets kjernegruppe:

 • Prosjektleder: Agder fylkeskommune v/ Stig Marthinsen
 • F&I: UiA, NORCE, NIVA, NIBIO, Mechatronics Innovation Lab
 • Klynger/nettverk: GCE NODE, Visit Sørlandet, DIGIN
 • Næringsliv: NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansand, Grimstad Næringsforening
 • Inkubator: Innoventus Sør
 • Regionale utviklingsfond: Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agders utviklings- og kompetansefond
 • Offentlig sektor: Kristiansand kommune, Arendal kommune
 • Observatører: Forskningsrådet Agder (Regionansvarlig) og Innovasjon Norge (EU-rådgiver)

Finansiering

Nettverket er finansiert av Norges Forskningsråd og Agder fylkeskommune.

Til toppen