Horisont Europa

Horisont Europa er EU rammeprogram for forskning og innovasjon, og verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Norge deltar i dette programmet på lik linje med EUs medlemsland, og har dermed mulighet til å søke om prosjektmidler. Det er de alle beste som vinner frem, og programmet omtales noen ganger som et verdensmesterskap i forskning og innovasjon.

Et ambisiøst program 

Forsknings- og innovasjonsprogrammet skal bidra til å håndtere klimaendringene og andre globale utfordringer, bidra til å nå FNs bærekraftsmål, øke EUs konkurranseevne og vekst, tilrettelegge for samarbeid og styrke effekten av forskning og innovasjon i utvikling, samt støtte implementeringen av EU-politikk. 

Horisont Europa (2021-2027) er en videreføring av Horsiont 2020 (2014-2020), men har noen nye elementer: 

 • EIC (European Innovation Council): Støtte til innovasjoner med potensial, men hvor private investeringer kan være for risikabelt. Hovedsakelig for SMBer (70%). 
 • Samfunnsoppdrag: Fem samfunnsoppdrag, eller såkalte Missions, som skal bidra til å sette en tydelig retning for markedsutviklingen, øke tilskudd, redusere risiko, og koordinere virkemidler på tvers av sektorer og fagområder. EUs fem samfunnsoppdrag tar for seg:  
  • Hav 
  • Kreft 
  • Klimanøytrale og smarte byer
  •  Klimatilpasning
  • Jordhelse og mat 
 • Åpen forskning (Open science): obligatorisk med åpen tilgang til publikasjoner og vitenskapelige prinsipper vil være gjennomgående i hele programmet 
 • Ny tilnærming til partnerskap: Målbevisste og mer ambisiøse partnerskap med industrien for å nå EUs politiske mål.

Europeiske partnerskap i Horisont Europa (engelsk tekst)

Horisont Europa er inndelt i tre pilarer. Pilar 2, som har det største budsjettet, er igjen inndelt såkalte klynger med ulike temaer – hele 6 stykker: 

 • Klynge 1 – Health 
 • Klynge 2 – Culture, creativity, and inclusive society  
 • Klynge 3 – Civil security for society 
 • Klynge 4 – Digital, industry and space 
 • Klynge 5 – Climate, energy, and mobility 
 • Klynge 6 – Food, bioeconomy, natural resources, agriculture, and environment 
 • Klynge 4 og 5 har de største budsjettene i pilar 2.  

Veiledning, bistand og kurs

Agder fylkeskommune er sekretariat for Horizon South Norway nettverket, og tilby gratis og uforpliktende veiledning. Nettverket jobber også tett sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, som tilbyr faglig bistand fra nasjonale kontaktpunkter for de ulike delene av Horisont Europa programmet. Det tilbys også diverse kurs som gir innføring i programmet og hvordan man skal skrive vellykkede søknader.

Horisont Europa kurstilbud

Mer informasjon finnes på nettsidene til

Norges forskningsråd

Innovasjon Norge

Prosjektetableringsstøtte (PES)

Planlegger du å søke EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, tilbyr Forskningsrådet ulike støtteordninger for å øke sjansen for å lykkes.

Støtteordninger til norske søkere