Tilskudd til kommunale fiskerihavner

Agder fylkeskommune lyser ut 3 millioner kroner til støtte til kommunale fiskerihavntiltak. Søknadsfrist er 1. november 2020.

Fylkeskommunen har overtatt ordningen for støtte til kommunale fiskerihavntiltak fra Kystverket. Fylkeskommunen lyser ut 3 millioner kroner til tiltak i kommunale fiskerihavner. Alle kystkommunene i Agder som har kommunale fiskerihavner kan søke om tilskudd. Det kan utbetales opp til 50 % av godkjente kostnader. Søknadsfristen for tilskudd i 2020 er 1. november.

Søknad sendes inn via digitalt søknadsskjema.

Gå til søknadsskjema

 

Retningslinjer for kommunale fiskerihavntiltak

Til toppen