Prosjekt Matregion Agder 2022-2025

Hovedutvalg for Næring, klima og miljø vedtok 23. mai å igangsette prosjektet Agder matregion 2022-2025. Prosjektet skal øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping.

I strategien for Matnasjonen Norge ble det løftet fram følgende visjon: 

«I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sine store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse.»

Fylkeskommunene ble oppfordret til å ta en lederrolle for å følge opp strategien, i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor landbruk.

I strategien Matnasjonen Norge er det trukket fram fire innsatsområder:

  • Produksjon av og tilbud om bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet
  • Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet
  • Innovasjon og mangfold
  • Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging

 

Matregionen Agder kobler i prosjektbeskrivelsen de fire innsatsområdene sammen med Agders egne planer og strategier og beskriver gjennom prosjektets 3 matpakker (delprosjekt) hva som kjennetegner Matregionen Agder 2030 og hvordan Agder kommer dit i 2030.

Strategien Matnasjonen Norge handler om grønn og blå matproduksjon og hvordan dette kan kobles til opplevelser og utvikling av Norge som matnasjon. Sentrale perspektiver i strategien er matproduksjon, reiseliv og folkehelse.

For å realisere mulighetene som Agder har, og for at vi som region skal “komme dit vi vil”, trengs det både handling og styring. Agder fylkeskommune organiserer satsingen som et prosjekt i perioden 2022-2025 med mulighet for forlengelse.

 

Prosjektet er organisert med ansvar, målsettinger og aktiviteter organisert i 3 matpakker.

Visjonen for Regionplan Agder 2030 er «en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår». Visjonen for den regionale planen VINN Agder er «Med overskudd til å skape». Matregion Agder understøtter visjonene på bakgrunn av at Regionplan Agder har en overordnet rolle som den styrende planen for alle satsingsområder i landsdelen og VINN-planen som en styrende regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder.

De ulike aktivitetene i prosjektet skal bidra til konkrete leveranser og resultat. Disse er formulert som resultatmål under hver sin matpakke. Resultatmålene med hovedmål og delmål med plan for aktiviteter beskriver hva en vil lage eller oppnå i matpakkene.

Noen av aktivitetene har startet opp, andre er planlagt, mens flere tiltak enda ikke er kjent. Prosjektet Matregion Agder vil gjennom en kodeknekkersamling i oktober 2022 komme fram til hvilke ulike aktører som kan bidra, både med aktiviteter og med ressurser for gjennomføring.

Ved å løfte fram konkrete og tydelige resultatmål for Matregion Agder, vil Agder fylkeskommune ta en koordinerende rolle, slik at vi som region i fellesskap kan realisere sin overordnede målsetning.

Oppstarten av prosjektet ble markert under Arendalsuka 2022 med et arrangement i Festiviteten i Arendal gamle rådhus 15. august med inviterte gjester.

Prosjektbeskrivelse Matregion Agder oktober 2022 (PDF, 367 kB)

Til toppen