Prosjekt Matregion Agder

Hovedutvalg for Næring, klima og miljø vedtok 23. mai 2022 å sette igang prosjektet Matregion Agder (2022-2025). Prosjektet skal øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser i Agder, slik at det skaper et positivt og inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping.

Matregion Agder utlyser stipend som ambassadør for lokal mat i Agder. Søknadsfrist er 10. oktober 2023.
Se utlysning og søk her


Bakgrunnen for satsingen er strategien Matnasjonen Norge. Den  handler om grønn og blå matproduksjon og hvordan dette kan kobles til opplevelser og utvikling av Norge som matnasjon. Sentrale perspektiver i strategien er matproduksjon, reiseliv og folkehelse. 

Visjon Matnasjonen Norge

«I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sine store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse».

I den nasjonale strategien er fire innsatsområder trukket fram:

  • Produksjon av og tilbud om bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet
  • Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet
  • Innovasjon og mangfold
  • Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging

Fylkeskommunen ble oppfordret til å ta en lederrolle for å følge opp strategien, i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor landbruk. Det er tilsatt prosjektleder i Matregion Agder som både leder hovedprosjektet og følger opp tre delprosjekt / matpakker. Oppstarten av prosjektet ble markert under Arendalsuka 2022 med et arrangement i Festiviteten i Arendal gamle rådhus 15. august med inviterte gjester.

Matregion Agder