Næringsutviklingsprosjekter

En av Agder fylkeskommunes viktigste oppgaver er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Vi er involvert i mange større og mindre prosjekter som bidrar til verdiskapning. Mange prosjekter organiseres i samarbeid med lokalt næringsliv og/eller forskningsinstitusjoner.

Digin ble etablert i 2012, og har i dag over 80 små og mellomstore medlems­bedrifter fra hele Agder.

Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) skal bidra til at mennesker utvikler ideèr, ved å gi etablereren best mulig faglig bistand relatert til behov. Senteret tilbyr kurs i etablering, individuell rådgivning, spesialkurs innenfor økonomi og markedsføring.

Agder fylkeskommune satser på distriktsvennlig og fleksibel etter- og videreutdanning for næringslivet i Agders distriktskommuner. 

Temaside for fleksibel etter- og videreutdanning for næringslivet i distriktet.

Næringsklyngen GCE NODE ble etablert i 2006, og består i dag av 100 bedrifter innen olje- og gassleverandør-industrien på Sørlandet.

I samarbeid med det regionale partnerskapet har Agder fylkeskommune etablert Gründer365 med mål å bidra til at det skapes flere vekstkraftige gründervirksomheter i landsdelen. Gründer365 portalen skal bidra til kompetanse, kobling og kapital for gründere i regionen.

Innoventus Sør AS er en inkubator som hjelper gründere med å utvikle forretningsmodeller og skape bedrift rundt sin forretningsidé. 

Lindesnesregionen Næringshage er en del av SIVAs næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Lindesnesregionen er næringshagens geografiske nedslagsfelt. 

Lister Nyskaping er en del av SIVAs Næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Listerregionen er Lister Nyskaping sitt geografiske nedslagsfelt. 

Eyde-nettverket ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007. Klyngen består i dag av totalt 62 kjerne- eller leverandørmedlemmer. 

Pågang næringshage er en del av SIVAs Næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Næringshagens geografiske nedslagsfelt er Østre Agder regionen. 

Agder fylkeskommune har seks regionale næringsfond, samt et eget Innovasjon Norge Agder kontor. Samtlige innehar en viktig rolle i tilretteleggingen for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv i regionen. 

Techpoint konferansen (tidligere Sørveiv Tech) samler noen av Nordens mest suksessfulle merkevarer og teknologiselskaper, for å dele sin tanker om hvordan virksomheter kan møte morgendagen.

TEDx Arendal er en del av det amerikanske konferansekonseptet TED (Technology, Entertainment and Design). Konferansen foregår den første fredagen i november hvert år. 

Tre på Agder er et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder. Små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere. Sammen vil de bidra til vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Visit Sørlandet er en næringsklynge for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter på Sørlandet og i Telemark. Klyngen skal bidra til kontinuerlig utvikling av bedriftene i regionen, samt synliggjøre landsdelen og det den har å by på gjennom merkevaren Visit Sørlandet.

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge, med lokaler i Arendal og Kristiansand. I skoleåret tilbyr senteret ulike formidlingsprogram, rettet mot barnehage, skole og SFO. I tillegg er Vitensenterets utstilling og aktiviteter er åpent for allmennheten. 

Til toppen