Digin

Digin ble etablert i 2012, og har i dag over 80 små og mellomstore medlems­bedrifter fra hele Agder.

Digin er en av Norges største IKT-klynger, og jobber for å bidra til nyskaping og vekst i medlems­bedriftene gjennom bruk av smart teknologi. Fra 2012 til 2015 var Digin del av klyngeprogrammet Arena. Klyngen har hatt et treårig prosjekt for perioden 2016-2018 der målet var å hjelpe medlemsbedriftene og regionen til å synliggjøre muligheter og utfordringer innen digitalisering/sikkerhet, eHelse og datalagrings­sentre. Hovedmålet er å etablere kompetanse og lønnsomme bedrifter innenfor disse områdene. 

Til toppen