EVA-Senteret

Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) skal bidra til at mennesker utvikler ideèr, ved å gi etablereren best mulig faglig bistand relatert til behov. Senteret tilbyr kurs i etablering, individuell rådgivning, spesialkurs innenfor økonomi og markedsføring.

EVA-Senteret har eksistert siden 1992 og er i dag et interkommunalt selskap støttet av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Til toppen