GCE NODE

Næringsklyngen GCE NODE ble etablert i 2006, og består i dag av 100 bedrifter innen olje- og gassleverandør-industrien på Sørlandet.

I 2009 ble NODE tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og i 2014 fikk NODE status som Global Center of Expertise (GCE). Medlems­bedriftene i GCE NODE er sentrale aktører i leverandørindustrien på Agder, og de har et nettverk av underleverandører som også har betydning for mange distriktskommuner.

Til toppen