Gründer 365

I samarbeid med det regionale partnerskapet har Agder fylkeskommune etablert Gründer365 med mål å bidra til at det skapes flere vekstkraftige gründervirksomheter i landsdelen. Gründer365 portalen skal bidra til kompetanse, kobling og kapital for gründere i regionen.

Gründer365 tilbyr flere muligheter til økt kunnskap gjennom spredning og deling av erfaringer. Gjennom deltakelse i ulike aktiviteter vil en kunne knytte nettverk og få ny kunnskap for å kunne møte morgendagen på et sterkere grunnlag. I løpet av året foregår det en rekke aktiviteter som er utviklet for å inspirere og informere gründere og entreprenører i alle klasser, og utforske deres potensial for innovasjon og nyskaping. 

Til toppen