Innoventus Sør AS

Innoventus Sør AS er en inkubator som hjelper gründere med å utvikle forretningsmodeller og skape bedrift rundt sin forretningsidé. 

Innoventus Sør AS er godkjent som operatør for SIVAs inkubatorprogram og industriinkubatorprogram, og den overordnede målsettingen er å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø på Agder. Selskapet er også landsdelens kommersialiseringsaktør til Forny2020 som er Forskningsrådets program for forsknings­basert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forsknings­institutter.

Innoventus Sør AS

Til toppen