Kompetansepilot Agder

Kompetansepilot Agder er et tre-årig prosjekt (2021-2023) i regi av de Interkommunale politiske rådene i Lister, Setesdal og Østre Agder og Agder fylkeskommune. Hensikten er å styrke satsingen på fleksibel og distriktsvennlig kompetanseutvikling. Målgruppen er privat næringsliv i Agders distriktskommuner. 

Prosjektet utvikles og gjennomføres i samarbeid med næringslivet, næringshager, utdanningsaktører, partene i arbeidslivet, Karriere Agder, Lister Kompetanse med flere. Prosjektet finansieres av Kompetanse Norge og ledes av Agder fylkeskommune. Prosjektet skal resultere i at næringslivet i distriktet har god tilgang til kompetanseutvikling i tråd med målgruppens behov.

Kartlegging av kommunene i prosjektet

Vi har samlet informasjon om målkommunene i prosjektet inndelt på 5 områder:

Utdanningsnivå, sysselsetting, næringsstruktur, bedrifter (antall ansatte og næring).

Naviger mellom sidene i feltet nederst i bildet (se piltast) eller klikk i boksene.

Oversikt over målkommuner i prosjektet

Lister: Sirdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord

Setesdal: Åseral, Bykle, Valle, Bygland og Evje- og Hornnes

Østre Agder: Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand

Til toppen