Lindesnesregionen Næringshage

Lindesnesregionen Næringshage er en del av SIVAs næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Lindesnesregionen er næringshagens geografiske nedslagsfelt. 

Lindesnesregionen Næringshage sin visjon er: ”Gi næring til vekst i Lindesnesregionen”.

Dette innebærer at Næringshagen skal støtte opp om de som skaper verdier i regionen, både gründere og etablert næringsliv. Lindesnesregionen Nærinshage har som hovedmål å skape vekst og lønnsomhet i regionens næringsliv, og gjennom det sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser. Dette gjøres gjennom å tilføre bedrifter nødvendig kompetanse og tilgang på kapital. Næringshagen har god oversikt og nær kontakt med et omfattende virkemiddelapparat, og i tillegg kan næringshagen med midler fra Næringshageprogrammet tilby kompetanse på en rekke felt inn i målbedriftene.

Til toppen