Lister Nyskaping

Lister Nyskaping er en del av SIVAs Næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Listerregionen er Lister Nyskaping sitt geografiske nedslagsfelt. 

Lister Nyskaping er en lagspiller for næringslivet i Listerregionen, som jobber målrettet for vekst og utvikling i bedriftene. Næringshagen tilbyr bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, kurs, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

Lister Nyskaping tilbyr kompetanse, nettverk, attraktive møteplasser og samhandlingsarenaer for bedrifter i Lister. Selskapet kobler bedrifter i regionen opp mot relevante fag-, forsknings-, utviklings- og investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat. 

Til toppen