NCE Eyde

Eyde-nettverket ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007. Klyngen består i dag av totalt 62 kjerne- eller leverandørmedlemmer. 

I 2015 fikk Eyde-klyngen status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og har gjennom dette en nasjonal rolle for å sikre at Norge er verdensledende innenfor bærekraftig prosessindustri. NCE Eyde deler og utvikler kompetanse, og utvikler forsknings- og innovasjonsprosjekter som understøtter ressurseffektiv og bærekraftige løsninger. Det er 44 medlemsbedrifter i klyngen.

Til toppen