Pågang Næringshage

Pågang næringshage er en del av SIVAs Næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Næringshagens geografiske nedslagsfelt er Østre Agder regionen. 

Pågang Næringshage kan som en del av næringshageprogrammet tilby sine målbedrifter sertifiserte tjenester til subsidierte priser. Pågang næringshage er engasjert i prosjekter i Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli, men kan også ved behov stille opp for andre nærliggende kommuner. Pågang bistår nyetableringer og bedrifter med lengre fartstid. Målet er å skape vekst og utvikling på bedriftens premisser.

Til toppen