Regionale næringsfond og Innovasjon Norge

Agder fylkeskommune har seks regionale næringsfond, samt et eget Innovasjon Norge Agder kontor. Samtlige innehar en viktig rolle i tilretteleggingen for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv i regionen. 

Tilrettelegging for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv er viktige satsingsområder for å bidra til bærekraftig utvikling og økt regional konkurransekraft. Som et ledd i fylkeskommunens rolle som pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i fylket, tildeler Agder fylkeskommune årlige rammer til Innovasjon Norge Agder og fylkets seks regionale næringsfond.

Les mer om finansiering av næringsutvikling her.

Til toppen