Techpoint

Techpoint konferansen (tidligere Sørveiv Tech) samler noen av Nordens mest suksessfulle merkevarer og teknologiselskaper, for å dele sin tanker om hvordan virksomheter kan møte morgendagen.

Techpoint (tidligere Sørveiv Tech) er på kort tid blitt en viktig møteplass for næringslivet på Sørlandet. Her treffes ledere og ansatte fra alle sektorer og fagområder for å bli faglig oppdatert, treffe sine forbindelser og stifte nye bekjentskaper. Det overordnede målet med Techpoint er å skape landets mest bransjeoverskridende møteplass som bygger broer mellom gründere, tradisjonelle virksomheter, kapitalmiljøer og kreative næringer. Techpoint vil være en effektiv katalysator for koblinger og samarbeid mellom aktører i det regionale økosystemet for entreprenørskap og innovasjon.

Til toppen