Tre på Agder

Tre på Agder er et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder. Små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere. Sammen vil de bidra til vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje.

Gjennom aktivt samarbeid skal Tre på Agder:

  • Synliggjøre bransjen
  • Styrke omdømmet
  • Utvikle kompetanse
  • Finne bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet

Bidra med innsats relatert til både regionale, nasjonale og internasjonale samfunnsmål inkludert FNs bærekraftsmål

Prosjektet er støttet av Statsforvalteren i Agder, Innovasjon Norge Agder og Agder fylkeskommune. Gjennom prosjektperioden skal det legges grunnlag for å søke klyngestatus.

Til toppen