USUS AS

USUS er en næringsklynge for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter på Sørlandet og i Telemark. USUS skal bidra til kontinuerlig utvikling av bedriftene i regionen, samt synliggjøre landsdelen og det den har å by på gjennom merkevaren Visit Sørlandet.

Fra 15 partnere ved oppstarten i 2010 har USUS i dag vokst til omlag 130 partnerbedrifter i Agder og Telemark. Formålet med klyngen er å samle besøksnæringene i regionen for en bedre og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Gjennom samarbeid skal Sørlandets posisjon som en attraktiv og bærekraftig reiselivsdestinasjon styrkes. USUS-klyngen var en del av Arena-programmet fram til 2015. 

Til toppen