Vitensenteret Sørlandet

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge, med lokaler i Arendal og Kristiansand. I skoleåret tilbyr senteret ulike formidlingsprogram, rettet mot barnehage, skole og SFO. I tillegg er Vitensenterets utstilling og aktiviteter er åpent for allmennheten. 

Fylkestingene i tidligere Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har besluttet at Vitensenteret Sørlandet skal videreutvikles som verktøy for styrket regional satsing på realfag i landsdelen. Det er et langsiktig mål å få til et regionalt eierskap av senteret mellom kommuner, fylkeskommuner, andre offentlige aktører og private.  I tillegg er det avtalt samarbeid om utvikling av undervisningsopplegg i realfag til de videregående skolene i 2018 og 2019.

Til toppen